Safety 2day

Voor al uw veiligheidskundige oplossingen

Risico-inventarisatie & -evaluatie


 

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico's te verminderen. Elke werkgever is wettelijk verplicht een RI&E op te stellen. 


 

Opstellen en toetsen risico-inventarisatie

Bedrijven stellen de RI&E zelf op. De grootte van het bedrijf bepaalt hoe dat gebeurt. Werknemers moeten de risico-inventarisatie van hun bedrijf kunnen inzien.


 

Bedrijven met meer dan 25 werknemers

Deze bedrijven hebben een preventiemedewerker in dienst die de RI&E opstelt. Een gecertificeerde arbodeskundige toetst de RI&E en het plan van aanpak dat erbij hoort. De arbodeskundige is bij voorkeur een interne medewerker, die goed bekend is met de situatie binnen het bedrijf.


 

Kleine bedrijven (minder dan 25 werknemers)

Deze bedrijven hoeven de risico-inventarisatie en –evaluatie niet te laten beoordelen door een arbodeskundige. Voorwaarde is wel dat zij gebruikmaken van een erkend RI&E-instrument uit hun branche.


 

Minder dan 40 uur werk per week: geen RI&E nodig

Werkgevers die voor maximaal 40 uur per week personeel in dienst hebben, hoeven geen RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruikmaken van de Checklist Gezondheidsrisico’s.


 

Plan van aanpak risico-inventarisatie

Naast de risico's legt de werkgever in de RI&E vast welke maatregelen hij neemt om de risico's zo klein mogelijk te maken. Deze maatregelen staan in een plan van aanpak. De ondernemingsraad moet hiermee instemmen. In het plan van aanpak staat:

  • welke verbeteringen de werkgever gaat doorvoeren;
  • welke verbeteringen het belangrijkst zijn;
  • wanneer ze afgerond moeten zijn;
  • wie voor de uitvoering verantwoordelijk is.


 

Actueel houden 


Als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen, moet ook de RI&E worden aangepast. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers. Zo blijft de RI&E altijd actueel.


 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!